TheGreatSchizo

Veilingdeurwaarder

Rate this Entry
Citaat Oorspronkelijk geplaatst door TheGreatSchizo Bekijk Berichten
Door de economische malaise in Nederland er daarbuiten vallen er veel meer bedrijven om en kunnen veel Nederlanders hun rekeningen niet meer betalen. Ik heb in een ander forum draadje laten zien dat je huizen kan kopen als particulier op veilingen (zoals www.veilingbiljet.nl) Als je hier goed onderzoek naar doet koop je hier een huis met enorme kortingen (ca. 30-50%) dan als je dat zou doen in de reguliere markt (zoals op Funda.nl)

Nu zijn er ook executoriale verkopen in Nederland die door de deurwaarders worden geregeld en het mooie is dat je dat allemaal kan vinden op www.veilingdeurwaarder.nl

Hoe werkt nu een executoriale verkoop nu eigenlijk?

Nadat door een gerechtsdeurwaarder of een deurwaarder van de Belastingdienst beslag is gelegd op roerende zaken (zoals bijvoorbeeld inboedel, auto’s, computers, kantoormeubilair, e.d.) kan het zijn, dat deze zaken openbaar moeten worden verkocht. Indien degene ten laste van wie het beslag is gelegd geen betaling doet van hetgeen waartoe hij of zij is veroordeeld, kan dus worden overgegaan tot de openbare executoriale verkoop van die zaken. Hoe gaat dat in z’n werk?

Biljet
De gerechtsdeurwaarder of deurwaarder van de Belastingdienst zorgt dat er bij degene ten laste van wie de verkoop plaats gaat vinden een zogenaamd “biljet” wordt aangeplakt aan diens woning, kantoor- of winkel/bedrijfspand. Op dat biljet staat wat er verkocht zal gaan worden alsmede waar, wanneer en hoe laat dat plaats zal vinden. Verder staat erbij vanaf hoe laat het mogelijk is om de in beslag genomen en te verkopen roerende zaken te bezichtigen. Zo’n biljet moet volgens de wettelijke bepalingen ook bij de gemeente waar de verkoop geschiedt worden aangeplakt. Meestal komt zo’n biljet op het officiële publicatiebord van de gemeente in het gemeentehuis te hangen.

Publicatie van de veiling
Nadat deze zogeheten aanplakking heeft plaatsgevonden, kan de gerechtsdeurwaarder of deurwaarder van de Belastingdienst ook overgaan tot de publicatie van deze openbare verkoop in een dagblad/krant. Ook hierin is door de wetgever voorzien. Op de dag van de verkoop gaat de gerechtsdeurwaarder of deurwaarder van de Belastingdienst naar de plaats waar de openbare verkoop plaats zal vinden. Dat kan de woning of het bedrijfspand zijn, waar de in beslag genomen roerende zaken zich bevinden. Daar zijn dan ook belangstellenden aanwezig die voornemens zijn om een of meer in beslag genomen zaken te kopen.

Het bieden
De gerechtsdeurwaarder of deurwaarder van de Belastingdienst begint met een zogenaamd openingsbod en vervolgens worden de zaken per opbod verkocht aan degene die uiteindelijk het meeste geboden heeft. Mocht er in de ogen van de verkopende deurwaarder te weinig geboden worden of er wordt géén bod gedaan, kan de deurwaarder de verkoop “opschorten” en een nieuwe datum vaststellen. Betaling dient ter plaatse van de verkoping contant te geschieden. Tevens dient de koper zich te legitimeren. De koper betaalt het overeengekomen bedrag aan de verkopende deurwaarder en de koper neemt de zaken daar ter plaatse direct mee. De verkopende deurwaarder boekt het ontvangen bedrag of de ontvangen bedragen af op de openstaande schuld. Hiermee is de openbare verkoop ten einde gekomen.


Hoe werkt nu veilingdeurwaarder.nl?

Je kan nog niet online mee bieden zoals dat tegenwoordig vaak wel kan online. Dit zal echter een kwestie van tijd is dat deze mogelijkheid ook wordt aangeboden.


Algemeen
Nadat door een gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder, uit kracht van een vonnis, dwangbevel of aanslag, beslag op roerende zaken is gelegd en betaling van het verschuldigde blijft uit, dan is die beslagleggende deurwaarder bevoegd over te gaan tot de executoriale (openbare) verkoping van de in beslag genomen roerende zaken.

De aankondiging van een executoriale verkoping geschiedt conform de wettelijke bepalingen:
door middel van feitelijke aanplakking van een zogenaamd “biljet” aan het adres van de debiteur en
de aanplakking van het biljet in het gemeentehuis in de gemeente waar de openbare verkoping plaatsvindt (hangt dan meestal in een zogenaamde publicatiekast bij de openbare aankondigingen).
Daarnaast schrijven de wettelijke bepalingen voor, dat de aankondigingen van executoriale verkopingen binnen bepaalde termijnen ook moeten worden gepubliceerd in een dagblad van de plaats waar de verkoping zal geschieden, of, indien die er niet is, in een dagblad van een naburige plaats.

Wat is er dan nieuw?
Via veilingdeurwaarder.nl wordt getracht een totaaloverzicht van het aanbod en publicaties van executoriale verkopingen in Nederland te tonen. Dit in aanvulling op die bestaande en voorgeschreven regelgeving. Deze wijze is voor Nederland uniek.
Let daarbij wel op:
het gaat hier alleen om een opsomming van executoriale verkopingen van in beslag genomen roerende zaken, bijvoorbeeld auto’s, inboedels/ meubilair, kantoorinventaris (waaronder computers), e.d.
Het is (nog) niet mogelijk om via deze site biedingen te doen. De feitelijke verkoop is namelijk wettelijk voorbehouden aan de beslagleggende deurwaarder en dient daarom ook onder diens verantwoordelijkheid te geschieden.
de site veilingdeurwaarder.nl bestaat naast reeds vastgestelde (wettelijke) bepalingen en is daarop een aanvulling.

Waarom?
Deze site beoogt twee doelgroepen bijeen te brengen, enerzijds de met de executoriale verkoop belaste gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder (contractanten) en anderzijds zij die geïnteresseerd zijn in het kopen van roerende zaken op executoriale verkopingen (bezoekers).

Op deze wijze wordt het mogelijk meer belangstellenden te trekken. Daardoor is de kans op het creëren van een meer reële opbrengst van de te verkopen zaken aanzienlijk groter. Hiermee is natuurlijk vooral ook de debiteur gebaat. Immers: met een hogere opbrengst wordt de openstaande schuld sneller verlaagd.

Hoe?
U hoeft niet meer elk dagblad na te pluizen om na te gaan of er ergens een openbare executoriale verkoping is. Een paar klikken op de site van veilingdeurwaarder.nl zijn voldoende.

Snel zoeken kan door middel van een overzichtelijke rubricering van de meest uiteenlopende roerende zaken.

U vindt een overzicht van plaatsen/locaties, data en tijdstippen waarop de verkopingen plaatsvinden.


Je kan echt alles vinden op deze veilingen van complete inboedels tot Rolex horloges. Stel je wilt zo'n veiling bezoeken zorg er voor dat je dan niet voor niks gaat. Kijk even goed of de veiling niet is afgelast aangezien de schuldeisers tot op het laatste moment nu hun schuld nog kunnen inlossen en zo hun spullen niet op de veiling terecht komen. Vaak staat er een telefoonnummer bij van de deurwaarder en deze kan je bellen voordat je afreist naar de veiling.


Ik vind dat we binnenkort maar eens zo'n veiling moeten gaan bezoeken met een leuke groep mannen van deze planeet. Toch cool als we binnenkort zo'n gave wagen hebben gescoord waarbij iedere nieuwe bezoeker van Planeet Man een middagje in mag rijden ;-) http://www.veilingdeurwaarder.nl/adv...21&rubriekID=2

Comments